Hjem

Velkommen til dette nettstedet som handler om spåing. Vi snakker om spåkoner, spådamer, spåtjenester og klarsynte. Dette er alle temaer som har stor plass i det daglige livet hos mange nordmenn.

Det er mer mellom himmel og jord enn det vi kan se og noen ganger kan det være godt å få hjelp. Er man i en situasjon hvor man lurer på hva slags vei man skal ta kan det være fint å snakke med noen som ser mer og kan fortelle mer.

Har du en historie om en spådame eller klarsynt du vil dele er du hjertelig velkommen til å sende oss en epost så vil vi publisere historien din her.  En spåtjenester kan også gi gode opplevelser og kanskje nettopp du har opplevd noe som kan inspirere andre å søke hjelp.

Det finnes mange måter å spå på og alle som utfører slikt arbeid gjør det på sin egen måte med sin egen vri.  Noe fasitsvar på hvordan man spår finnes ikke så derfor vil erfaringen og evnene til hver enkelt klarsynt avgjøre hvor lange og hvor mange svar man får. Alle som spår bruker egne metoder og teknikker. Noen bruker tarotkort, reading, spå i hender mens andre igjen kan gå direkte til skaperkraften og spørre om råd. Noen ganger får man lange utdypende svar, andre ganger får man korte svar. Begge deler kan være like hjelpsomme, det spørs bare hva man legge i svarene man får.

Det aller viktigste når man er en klarsynt spådame, spåkone eller driver en spåtjeneste er at man hjelper de som tar kontakt. Mange mennesker har ingen å spørre om råd og ringer eller oppsøker derfor mennesker som kan hjelpe. Enenkel prat med mennesker i nød kan ofte sette i gang mekanismer som igjen kan føre til at sakene og problemene de grubler på løser seg til det beste. Å få satt ord på ting er viktig. Det kan en spådame eller klarsynt gjøre.

Alle som søker hjelp hos spåtjenester eller klarsynte har forskjellige grunner til det. Det finnes jo spådamer rundt i hele Norge, men man kan foretrekke å ringe eller å bli spådd pr. epost. For mange kan det være for sterkt å møte en spåkone ansikt til ansikt. De syns at det kan være greit å holde distanse hvis det er veldig personlige og vanskelige spørsmål som tas opp. For andre igjen kan det være helt nødvendig å møte den som spår personlig. Noen vil føle at de får mer kontakt og bedre utbytte av å bli spådd på den måten.