Taushetsplikt og spådamer/spåtjenester

I utgangspunktet er ikke spåtjenester underlagt noen taushetsplikt i forhold til norsk lovgivning. Derimot vil ikke seriøse spåkoner eller klarsynte bryte en taushetsplikt de har pålagt seg selv. Det sier seg selv at hvis en spådame bryter taushetsplikten, og det blir allment kjent så er hun ferdig som spådame.

Man kan som regel alltid stole på at taushetsplikt blir overholdt og at ingen får vite noe av innholdet i samtaler. Men det er klart, man må vurdere selv hvor mye man forteller en spådame/spåtjeneste. Det kan jo være at noen som ringer en spåtjeneste har gjort noe grusomt og meget kriminelt. Da er jo sjansen der for at spådamen vil bringe det videre evt, til politiet.

Kommentarer »

Ingen kommentar enda.

Skriv en kommentar