Spåtjeneste pr telefon

I ukeblader, aviser på Internett og i utallige andre fora får vi tilbud om spåtjenester. Som regel er det oppgitt et telefonnummer man kan ringe. Det koster så og så mye pr. minutt. Man vet ofte ikke kvalifikasjonene til personen man ringer til og da kan det være lurt å innhente referanser om spådamen, mannen eller spåtjenesten. Ny teknologi gjør at det er mulig å ringe spådamer, og betale med en gang. Enten via VIPPS eller andre metoder som kortbetaling og PayPal.

En måte å finne referanser om en spåtjeneste på er å søke på Internett. Man kan gå til Google.no og søke på navnet man vil vite mer om. Ofte dukker det opp flere sider i søkeresultatene. Da må man klikke seg inn på hvert enkelt resultat og lese det som står. Ofte kan man finne diskusjonsfora hvor enkelte spåtjenester er omtalt eler man kan finne hjemmesidene til spåtjenestene. Det kan være en god hjelp å lese det som står på slike steder.

Man skal føle seg trygg når man ringer en spåtjeneste og litt research på forhånd kan være lurt.

1 kommentar »

  1. Kommentar av Maja — 24/05/2010 @ 23:45

    Gode referanser på telefonspåtjenester kan også være venner som har spådd seg. Det er jo de aller beste referansene, de kjenner man…

Skriv en kommentar