Noen avholder Klarsynt-aften

Det har vært en stor suksess med clairvoyance i private hjem og på virksomheter og de har også mulighet for å tilby en klarsynt-aften i sine lokaler. Man skal selv samle en gruppe mennesker og så kan de enten komme hjem til deg, på din arbeidsplass eller arrangementet kan holdes i våre lokaler.

De vil først holde foredrag om dem selv og sine klarsynte opplevelser deretter vil de vise hvordan de arbeider med klarsunthet. Det vil også være mulighet for å stille konkrete spørsmål underveis. Kveldens innhold vil være avhengig av hvilken energi de tilstedeværende gir og hvem som ønsker å komme gjennom fra den annen siden.

De vil selvfølgelig sørge for å overholde etikk og moral og passe på hver enkelt person.

Hvis det kommer noen svært personlige beskjeder vil de ikke si det høyt i gruppen, men fortelle det til personen alene litt senere. Det er viktig at det er taushetsplikt i gruppen og at det opprettholdes en sosial intelligens. Er det noen som bare ønsker å lytte og ikke få klarsynthet, er det helt ok. Jeg er intelligent nok til aldri å “stille” inn på en person som ikke har lyst på klarsynthet.

Det er svært spennende å få et innblikk i klarsyn på denne måten.

Emner som evt. berøres:
– Kontakt fra en person i åndeverdenen.
– Parforhold/ekteskap.
– Barndom.
– Jobber.
– Barn.
– Bolig.
Reinkarnasjon (tidligere liv).
– Fokus på mangel av energi. (Det er et svært viktig område. Kan du nikke gjenkjennende til setningen: “det drenerer meg for energi” , ofte og ofte gir vi ubevisst andre lover til å drenere oss for energi).

Kommentarer

Ingen kommentar enda.

Sorry, the comment form is closed at this time.